Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Lyssna

Möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp finns inom det verksamhetsområde som kommunen upprättat. Vid anslutning till det kommunala nätet gäller vissa regler

 
Här kan du läsa allmänna bestämmelser för användande av allmänna vatten- och avloppsanläggningar.
 

Kontaktperson: Per Alfheim