Taxa för vatten och avlopp

Lyssna

Här finns en länk till Vakins sida med taxor för Nordmalings kommun

[Länk till Vakin]

 
 

 
 

Kontaktperson: Vakin