Taxa för vatten och avlopp

Lyssna

På denna sida hittar du information om kommunens taxa för att utnyttja kommunalt vatten och avlopp.

Typ av avgift Avgift (utan moms) Avgift med moms)
Fast avgift vatten och avlopp 3304 kr/år 4130 kr/år
Fast avgift vatten  1982 kr/år 2478 kr/år
Förbrukningsavgift både vatten och avlopp  24,08 kr/m3
- Förbrukningsavgift endast vatten  13,22 kr/m3
- Förbrukningsavgift endast avlopp  10,86 kr/m3

 

 

Utökad taxa

För mer information om våra taxor läs våra fullständiga taxor för vatten- och avlopps:

Länk till taxa för Nordmalings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (pdf)

 
 

 
 

Kontaktperson: Per Alfheim