Enskilt avlopp

Lyssna

Om du inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en egen avloppsanläggning. Bestämmelser om sådana anläggningar finns i miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Grundkravet är att spillvattnet ska genomgå längre rening än slamavskiljning.

Innan man anlägger en avloppsanordning måste du ansöka om detta hos miljö- och hälsoskyddsenheten. Det gäller om man tänker använda vattentoalett. Gäller det bara bad-, disk- och tvättvatten krävs det i normalfallet endast en anmälan till. I vissa skyddszoner krävs tillstånd även för dessa anläggningar.


Vid behandling av avloppsärenden bedömer miljö- och hälsoskyddsenheten vilka miljökonsekvenser den planerade anläggningen kan få, t ex om det finns risk för förorening av vattentäkter. Dessutom bedöms de tekniska förutsättningarna för att kunna utföra den efterbehandling man valt mm. Om du funderar på att ordna en egen avloppsanläggning bör du i god tid kontakta  miljö- och hälsoskyddsenheten för råd och tips.

 

Du ansöker om tillstånd för eget avlopp genom vår e-tjänst:

 

Länk till ansökan enskild avloppsanordning

 

Du hittar mer information om eget avlopp på sidorna för eget avlopp:

 

Länk till information om eget avlopp

 

Kontaktperson: Mia Kristiansson