Bredbandsprojektet Fyran (avslutat projekt)

Lyssna

Fyran-projektet Fyran-projektet var ett projekt där stöd utgår från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Stödet utgick ur delområde 4.3 informations- och kommunikationsteknik.

Syftet med projektet är att bygga ut IT-infrastrukturen i samtliga kommuner i Västerbottens län. Detta kommer att ske genom att man så långt som möjligt fullföljer den påbörjade utvecklingen av IT-infrastrukturen samt att man genomför kvalitetshöjande åtgärder i befintliga nät. Denna satsning kommer att ge länets företag möjligheter till utveckling och tillväxt.

Kommunernas delprojekt ska i huvudsak ha en eller flera av följande inriktningar:
  • Fullfölja påbörjad utbyggnad av IT-infrastrukturen i länet
  • Genom kvalitetshöjande åtgärder i befintliga nät göra näten tillgängliga och attraktiva för tjänsteleverantörer.
  • Revidera kommunernas IT-infrastrukturprogram
  • Kvalitetssäkring av näten
  • Redundanta fiberstråk
  • Säkerhetsställa IT-infrastrukturen
  • Se över IT-infrastrukturens dokumentation samt föra in dokumentationen i X-Opto

Inom projektet finns även horisontella mål inom områdena:

  • Jämställdhet
  • Miljö
  • Integration och Mångfald
Projektet pågår fram till och med 2010-12-31
 
Pågående aktiviteter:
Djupsjö håller på att förbereda för byggstart, kommer att byggas under 2010.
Byar som byggt ”bredband till byn” är Torrböle, Sunnansjö, Stavsjöholm, Baggård, Djupsjösågen, Ledusjö och Bäckliden, 66 fastigheter har anslutit sig till bredbandsnätet.
 
Kvalitetshöjande åtgärder kommer att pågå under 2008-2010
 
En del i projektet bestod av "Säker KundAnslutning" (SKA) som drivits av Svenska Stadsnätsföreningen.
Syftet med SKA var att upprätta krav på hur hårdvaran i stadsnät skall fungera och hur hårdvaran skall vara konfigurerad.
Några av de hot som kraven syftar att eliminera är:
· Obehörig åtkomst till användar-id/lösenord
· Krypterad trafik som loggas i klartext
· Omstyrning av adresser till falska webbplatser (t.ex. adressen banken.se styrs om till en falsk sida där användaren luras att uppge inloggnings uppgifter som sedan kan användas på den riktiga webplatsen).
 
Onsdagen den 24 november kommer detta arbete att slutföras.
För bredbandskunderna innebär det att vissa inställningar måste ändras. Följs dessa instruktioner kommer Internet att fungera som vanligt. Läs instruktionerna här

Kontaktperson: Tommy Oskarsson