Översiktsplan

Lyssna

Alla kommuner i Sverige ska ha en aktuell översiktsplan som behandlar hela kommunens yta. Översiktsplanen är kommunens viktigaste och mest långsiktiga planinstrument och här redovisas användning, bevarande och utveckling av kommunens mark, bebyggelse och vatten. I Nordmaling gjordes en översiktsplan senast 1996. 2009 påbörjades även en samrådshandling vilket är en översiktsplan som ej har vunnit laga kraft.

Kontaktperson: Tommy Samuelsson