Gräva, schakta

Lyssna
Innan du ska gräva i mark inom Nordmalings kommun måste du ansöka om schakttillstånd.