Gymnasial samverkan och IKE

Lyssna

För att underlätta samarbetet mellan kommuner i länet och övriga landet samlar vi här information som rör gymnasieelevers skolgång.

Elevens studieresultat och totala frånvaro
Elevens frånvaro
Elevens byte av studieväg/ och eller skola
Studieavbrott eller studieuppehåll

Namn: Kenneth Nordström
Titel: Studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats: Artediskolan
Telefonnummer: 0930-141 50
Mobilnummer: 070-300 49 90
E-post: kenneth.nordstrom@nordmaling.se

 

Interkommunal ersättning, IKE

Namn: Thomas Berglund
Titel: Barn- och utbildningschef
Arbetsplats: Kommunkontoret
Mobiltelefon: 070-313 84 79
E-post: thomas.berglund@nordmaling.se

Åtgärdsprogram

Respektive rektor ansvarar för åtgärdsprogram

Namn: Birgitta Tornberg
Titel: Rektor Artediskolan åk 6-9
Arbetsplats: Barn- och utbildningskontoret
Telefon: 0930- 141 55
E-post: birgitta.tornberg@nordmaling.se

Namn: Anna Hällgren Conradsson
Titel: Rektor vuxenutbildning, SFI/SI
Arbetsplats: Barn- och utbildningskontoret
Telefon: 0930-141 02, 070-201 84 50
E-post: anna.hallgrenconradsson@nordmaling.se

Namn: Elisabeth Bäckman
Titel: Rektor Kyrkovallen (åk 2-4)/Särskolan/Träningsskolan
Arbetsplats: Barn- och utbildningskontoret
Telefon: 0930- 141 37
E-post: elisabeth.backman@nordmaling.se

Namn: Mia Sikström
Titel: Rektor Levarskolan (åk F-1)
Arbetsplats: Barn- och utbildningskontoret
Telefon: 073-0735713
E-post: mia.sikstrom@nordmaling.se


Namn: Tinny Byström
Titel: Rektor Gräsmyr (åk F-6) Lögdeå (åk F-3) Fritidshem Rundvik
Arbetsplats: Barn- och utbildningskontoret
Telefon: 073-0657996
E-post: tinny.bystrom@nordmaling.se


Namn: Cecilia Karlsson
Titel: Förskolechef och pedagogisk omsorg
Arbetsplats: Barn- och utbildningskontoret
Telefon: 0930- 141 33
E-post: cecilia.karlsson@nordmaling.se

Mer information om gymnasiesamverkan hittar du på Region Västerbottens hemsida

Mer information om hur du söker till gymnasiet hittar du på Gymnasieantagningens hemsida

Interkommunala avgifter och bidrag till enskilda aktörer

Pedagogisk omsorg 98 105 kronor per år och barn
Förskola 120 528 kronor per år och barn, halv avgift vid vistelsetid upp til 20 h/vecka
Skolbarnomsorg 36 792 kr per barn och år
Förskoleklass 49 980 kr per barn och år
Grundskola årskurs 1-6 88 365  kr per barn och år
Grundskola årskurs 7-9 103 043 kr per barn och år
Grundsärskolan 339 296  kr per barn och år
Träningsskolan 415 009 kr per barn och år

Skolskjuts och extra resurs för barn och elever i behov av särskilt stöd ingår inte utan debiteras extra i förekommande fall.

Bidrag till enskilda aktörer

Pedagogisk omsorg 103 991  kr per barn och år
Förskola 127 760kr per barn och år
Skolbarnomsorg 39 000 kr per barn och år
Förskoleklass 52 979 kr per barn och år
Grundskola årskurs 1-6 93 666 kr per barn och år
Grundskola årskurs 7-9 109 226 kr per barn och år
Grundsärskola 339 296 kronor per barn och år
Träningsskola 405 474  kr per barn och år
Språkintroduktion (SFI) 150 090 kronor per år och barn

 

Kontaktperson: Thomas Berglund