Gymnasial samverkan och IKE

Lyssna

För att underlätta samarbetet mellan kommuner i länet och övriga landet samlar vi här information som rör gymnasieelevers skolgång.

Elevens studieresultat och totala frånvaro
Elevens frånvaro
Elevens byte av studieväg/ och eller skola
Studieavbrott eller studieuppehåll

Namn: Kenneth Nordström
Titel: Studie- och yrkesvägledare
Arbetsplats: Individ- och familjeomsorgen
Telefonnummer: 0930-143 55
E-post: kenneth.nordstrom@nordmaling.se

Information inför skolstart

Namn: Helena Olsson
Titel: Assistent
Arbetsplats: Barn- och utbildningskontoret
Telefonnummer: 0930- 141 34
E-post: helena.olsson@nordmaling.se

Interkommunal ersättning, IKE

Namn: Agnetha Burström
Titel: Barn- och utbildningschef
Arbetsplats: Kommunkontoret
Telefon: 0930- 141 57
Mobiltelefon:
E-post: Agnetha.burstrom@nordmaling.se

Åtgärdsprogram

Respektive rektor ansvarar för åtgärdsprogram

Namn: Birgitta Tornberg
Titel: Rektor Artediskolan åk 6-9
Arbetsplats: Barn- och utbildningskontoret
Telefon: 0930- 141 55
E-post: birgitta.tornberg@nordmaling.se

Namn: Anna Conradsson
Titel: Rektor vuxenutbildning, SFI/SI
Arbetsplats: Barn- och utbildningskontoret
Telefon: 0930-141 02, 070-201 84 50
E-post: anna.conradsson@nordmaling.se

Namn: Elisabeth Bäckman
Titel: Rektor Kyrkovallen (åk 2-4)/Särskolan/Träningsskolan
Arbetsplats: Barn- och utbildningskontoret
Telefon: 0930- 141 37
E-post: elisabeth.backman@nordmaling.se

Namn: Tommy Lundström
Titel: Rektor Levarskolan (åk F-1)/Gräsmyrskolan/Lögdeå Håknäs/Fritids
Arbetsplats: Barn- och utbildningskontoret
Telefon: 0930- 143 04
E-post: tommy.lundstrom@nordmaling.se

Namn: Cecilia Karlsson
Titel: Förskolechef och pedagogisk omsorg
Arbetsplats: Barn- och utbildningskontoret
Telefon: 0930- 141 33
E-post: cecilia.karlsson@nordmaling.se

Mer information om gymnasiesamverkan hittar du på Region Västerbottens hemsida

Mer information om hur du söker till gymnasiet hittar du på Gymnasieantagningens hemsida

Interkommunala avgifter och bidrag till enskilda aktörer

Pedagogisk omsorg 105 967 kr/år, halv avgift vid vistelsetid upp till 20 h/vecka
Förskola 118 063 kr per barn och år, halv avgift vid vistelsetid upp til 20 h/vecka
Skolbarnomsorg 34 500 kr per barn och år
Förskoleklass 53 428 kr per barn och år
Grundskola årskurs 1-6 78 818 kr per barn och år
Grundskola årskurs 7-9 95 194 kr per barn och år
Grundsärskolan 288 400 kr per barn och år
Träningsskolan 375 607 kr per barn och år

Skolskjuts och extra resurs för barn och elever i behov av särskilt stöd ingår inte utan debiteras extra i förekommande fall.

Bidrag till enskilda aktörer

Pedagogisk omsorg 112 325 kr per barn och år
Förskola 125 147 kr per barn och år
Skolbarnomsorg 36 570 kr per barn och år
Förskoleklass 56 633 kr per barn och år
Grundskola årskurs 1-6 85 547 kr per barn och år
Grundskola årskurs 7-9 100 905 kr per barn och år
Grundsärskola 305 704 kr per barn och år
Träningsskola 398 143 kr per barn och år

 

Kontaktperson: Thomas Berglund