E-tjänster (blanketter)

Lyssna

Nordmalings kommun ersatte sommaren 2019 blankettbanken med digitala e-tjänster.

Vad är det för skillnad på en e-tjänst och en blankett?


En e-tjänst kan du göra när som helst på dygnet via en dator. Du fyller i uppgifterna som efterfrågas och skickar in den till oss direkt på webben. De flesta e-tjänster kräver också inloggning och signering med hjälp av e-legitimation. Eventuella bilagor kan du ladda upp och skicka in. Ärendet följer du sen via Mina sidor.

I e-tjänsterna hittar du kommunens vanligaste ansökningar. Du kan exempelvis ansöka om barnomsorg, hemtjänst, föreningsbidrag, bygglov och annat.

Bättre service

E-tjänsterna syftar till att ge en bättre service till dig som medborgare. Du ska på ett enkelt sätt hemifrån kunna fylla i och skicka in ansökningar utan att behöva ringa och beställa blanketter.

Länk till e-tjänster (extern sida)

Våra e-tjänster fungerar bäst i Chrome.

Viktig information om vår hantering av dina personuppgifter


Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter den tidigare personuppgiftslagen. De uppgifter som du lämnar i blanketter, e-post, e-tjänster eller de uppgifter om dig som registreras av oss på Nordmalings kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan också säkra information som är av livsavgörande betydelse.

Dina personuppgifter sparas


Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har krav på sig att enligt lag, avtal, samtycke eller samhällsintresse handlägga och/eller följa upp ditt ärende. Hur länge informationen sparas avgörs enligt beslut i respektive nämnds, bolags eller styrelses dokumenthanteringsplan. Vill du veta exakt hur länge dina uppgifter sparas kan du vända dig till nämndsadministrationen. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, vilket gör att dina uppgifter kan komma att lämnas ut eller bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.


Frågor om dataskydd


Om du har frågor eller synpunkter uppskattar Nordmalings kommun att du kontaktar dataskyddsombudet. Det ger oss en möjlighet att förbättra vår hantering av dina personuppgifter. Om du är missnöjd med hur Nordmalings kommun behandlar dina personuppgifter har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se Datainspektionens webbplats; www.datainspektionen.se

Kontaktuppgifter till Nordmalings kommuns dataskyddsombud


Dataskyddsombudet har till uppgift att bistå Nordmalings kommun med att övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser.
E-postadress: dataskyddsombud@nordmaling.se

Postadress:  
Dataskyddsombud
Nordmalings kommun
914 81 Nordmaling

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör