Hygienlokaler

Lyssna

Verksamheter med hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Verksamheter med hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta ska anmälas till miljö- och hälsoskyddsenheten. De verksamheter som kan vara aktuella är verksamheter där man använder skalpeller, akupunkturnålar, piercingverktyg eller andra stickande och skärande verktyg. Exempelvis:

  • akupunktur
  • tatuering
  • piercing
  • fotvård

Verksamheter med behandlingar där det inte finns risk för blodsmitta, som till exempel massage, skönhetsvård och hårvård, behöver inte anmäla sin verksamhet till miljö- och hälsoskyddsenheten. Trots detta så utövar enheten tillsyn över verksamheten.

Varför ska jag anmäla?

Syftet med anmälan är att uppmärksamma miljö- och hälsoskyddsenheten på vad man tänker göra och därmed ge enheten möjlighet att reagera, till exempel avgöra om en lämplig lokal valts. Det är också möjligt att vissa försiktighetsmått eller skyddsåtgärder måste göras för att undvika störningar för människor och miljö.

Anmälan om verksamhet

Innan en verksamhet, där det finns risk för blodsmitta, startar eller ändras krävs att du i god tid innan lämnat in en fullständig anmälan till miljö- och hälsoskyddsenheten. Det ställs vissa krav på hur en lokal för hygienisk behandling ska se ut och hur verksamheten ska skötas för att skydda människors hälsa. Anmälan ska göras senast sex veckor innan verksamheten påbörjas. Du anmäler genom att skriva ut vår blankett och skicka till oss:

Länk till blankett för anmälan om yrkesmässig hygiensk verksamhet

Egenkontroll

Den som driver en verksamhet enligt § 38 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är enligt Miljöbalken skyldig att själv kontrollera sin verksamhet genom så kallad egenkontroll. Syftet är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. Syftet är också att förhindra att miljön tar skada av till exempel de produkter som används i verksamheten.

För mer information om hur egenkontrollen ska utformas och vilka regler som gäller för verksamheten, läs Socialstyrelsens handbok för yrkesmässig hygienisk verksamhet:

Länk till Socialstyrelsens handbok för yrkesmässig hygienisk verksamhet

Bygglov/Bygganmälan

Verksamheten kan förutom anmälan enligt miljöbalken även behöva bygglov eller bygganmälan. Du bör därför alltid ta kontakt med en bygglovshandläggare i samband med att du tänker öppna, ta över, eller göra ändringar i en lokal.

För att läsa mer om bygglov, besök våra sidor om bygglov:

Information om bygglov/bygganmälan 

Kontaktperson: Mia Kristiansson