Legionella

Lyssna

Legionella är en bakterie som finns naturligt i små mängder i sötvatten som insjöar och åar. Bakterierna finns därför ibland i ledningsnät för dricksvatten och i andra vattensystem i samhället.

Tillväxt av Legionella

Legionellabakterier kan föröka sig i vattenledningssystem om:

  • vattenomsättningen är låg
  • det finns beläggningar på innerväggar i ledning/vattentank
  • vattnet är syrerikt
  • vattentemperaturer ligger mellan +18°C och +45°C.

Smittorisk

Legionella smittar genom inandning av vattendimma som innehåller bakterierna, exempelvis då du duschar eller badar i bubbelpool. Man blir inte smittad genom att dricka vatten eller från person till person. Är man smittad yttrar sig symptomen som lunginflammation eller influensa.

Temperaturen är viktig

För att förhindra att legionellabakterier växer till i vattenledningar måste varmvattnet vara varmt (mer än +50 °C grader vid tappstället och mer än +60 °C i varmvattenberedaren eller ackumulatorn) och kallvattnet vara kallt (mindre än +18 °C). När vattnet är +60°C eller varmare dör legionellabakterien.

Vad gör du om du misstänker Legionella?

Om du hyr bostad är det i första hand fastighetsägaren som ansvarar för att vattensystemen är säkra. I förebyggande syfte bör fastighetsägaren se över fastighetens vattensystem och att regelbundet spola igenom vattensystemet. Om du inte är nöjd med fastighetsägarens agerande kan du vända dig till miljö- och hälsoskyddsenheten, som är tillsynsmyndighet för frågor där risk för olägenhet för människors hälsa föreligger. Enheten kan förelägga fastighetsägaren att lösa problemet.

Kontakta miljö- och hälsoskyddsenheten

Kontaka miljö- och hälsoskyddsenheten (intern länk, öppnas i samma fönster)

Kontaktperson: Mia Kristiansson