Ekonomi och budget

Lyssna

På den här sidan kan du läsa om kommunens ekonomi. Du hittar bland annat kommunens årsredovisning, information om hur kommunen planerar sin ekonomi samt budgetinformation.

Budget med tillhörande verksamhetsplaner utgör kommunens viktigaste styrdokument. I budgeten fastställs kommunens mål och riktlinjer för verksamheten. Genom budgeten fördelas också resurserna till de olika verksamheterna.

Att fastställa kommunens budget är en lång process som pågår under större delen av året fram till dess budgeten fastställs av kommunfullmäktige i juni månad.

På sidan Årsredovisning och uppföljning hittar du aktuell redovisning samt tidigare års redovisningar. Här hittar du också delårsbokslut samt information om hur kommunen följer upp sin egen ekonomi.

Under Budget och verksamhetsplan hittar du kommunens budget och verksamhetsplaner.

Sidan Ekonomiplanering förklarar hur det går till när kommunen går från idéer till ett fastställt budgetdokument som berättar vad nämnderna får för resurser och vad de ska användas till.

Om du vill ha kontakt med ekonomiavdelningen hittar du informationen under Kontakta oss eller genom denna länk:

Länk till ekonomiavdelningens kontaktuppgifter

Kontaktperson: Jonas Wallin