Kommunens organisation

Lyssna

Läs mer om de politiska organen där folkvalda sitter, verksamheterna och de kommunala hel- och delägda bolagen och stiftelserna genom att klicka i menyn till vänster eller på rutorna i organisationsskissen.

 
 
Här ovanför ser du en skiss av den politiska delen av organisationen. 

Kontaktperson: Maria Syd