Kommunledning

Lyssna

Kommunledningen eller ledningsgruppen är kommunchefens organ för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen.

Kommunledningen eller ledningsgruppen är kommunchefens organ för att samordna och effektivisera den kommunala verksamheten utifrån det mandat och de uppdrag som lämnas av kommunstyrelsen. Ledningsgruppen består av sektorchefer och avdelningschefer i Nordmalings kommun.

 

 

Ulf Månsson
Kommunchef
ulf.mansson@nordmaling.se 
0930-140 02

Ann-Sofie Appelblad
Socialchef
Ann-Sofie.appelblad@nordmaling.se
0930-140 44

 

 


Samhällsbyggnadschef 
0930-140 90

Jonas Wallin
Ekonomichef
jonas.wallin@nordmaling.se
0930-140 09
Barn- och utbildningschef
Thomas Berglund
thomas.berglund@nordmaling.se
0930-141 57

Ledningsgruppen sammanträder ungefär en gång i månaden. Gruppen beslutar i frågor som rör flera av kommunens förvaltningar. Ärenden av principiell art eller av stor vikt överlämnas med förslag till politisk prövning.

Frågor om ledningsgruppen kan besvaras av kommunchef, kontaktuppgifter hittar du genom länk nedan.

Pressbilder

Om du söker efter pressbilder hittar du dessa på sidan pressbilder:

Länk till sidan Pressbilder

Kontakt

För fler kontaktuppgifter, se kommunens telefonkatalog:

Länk till telefonkatalogen

 

Kontaktperson: Ulf Månsson