Obligatoriska nämnder

Lyssna

2014-11-03 trädde en ny politisk organisation för Nordmalings kommun i kraft. Kommunen slopade där alla nämnder och nämndernas frågor kommer att beslutas av uskott och kommunstyrelse. Därför har kommunen endast tre nämnder, de tre obligatoriska: valnämnd, överförmyndarnämnd och myndighetsnämnd (jävsnämnd). Under denna rubrik hittar du även information om kommunens förvaltningsorganisation.

 
 
 

Kontaktperson: Maria Syd