Ledamöter kommunfullmäktige

Lyssna

Följande personer är valda som ordinarie ledamöter och ersättare till kommunfullmäktige i Nordmalings kommun under mandatperioden 2014-2018.

Ledamöter 2014-2018

Ordinarie

Ordförande

Ingemar Sandström (c), Rundvik
Ordförande
Telefon: 070-309 84 63
ingemar.sandstrom@nordmaling.se


Billy Moström (s), Mjösjö
1:a vice ordförande
Telefon: 070-338 42 25
E-post: Billy.mostrom@ifmetall.se
 

Jan Persson (m), Mo
2:a vice ordförande
Telefonnummer: 070-692 33 94
E-post: jan.persson.mo@gmail.com

Centerpartiet

Madelaine Jakobsson, Mullsjö
Telefonnummer: 0930-720 81, 070-290 74 01
E-post: Madelaine.jakobsson@nordmaling.se
Ingemar Sandström, Rundvik
Telefon: 0930- 100 31, 070-309 84 63
ingemar.sandstrom@nordmaling.se
Åsa Nyberg, Gräsmyr
Telefonnummer: 0930-701 58, 070-385 81 00
E-post: asa.nyberg@centerpartiet.se
Kerstin Sjöström, Brattsbacka
Telefonnummer: 070-643 67 13
E-post: kerstin.sjostrom@centerpartiet.se
Anders Jonsson, Aspeå
Telefonnummer: 070-557 09 22
E-post: anders.jonsson@nashnet.nu
Ann-Kristin Strandman, Torrböle
Telefonnummer: 0930-740 40, 070-325 48 37
E-post: astrandman@hotmail.com

Alexander Landby Johansson, Ava
Telefonnummer: 076 - 677 73 80
E-post: alexander.landby@centerpartiet.se

Inger Sellgren, Nordmaling
Telefonnummer: 070-643 67 49
E-post: inger.sellgren@telia.com
Staffan Nyblom, Mullsjö
Telefonnummer: 0930-720 29, 070-626 38 97
E-post: staffan.nyblom@centerpartiet.se
Tomas Sandström, Hörnsjö
Telefonnummer: 070-362 30 91
E-post: alljaktens.tomas@gmail.com
Kent Olsson, Nordsjö
Telefonnummer: 0930-920 17, 070-238 42 45
E-post: kent.olssonac@lrf.se

Moderata samlingspartiet

Chatarina Gustafsson, Rundvik
Telefonnummer: 070-302 85 70
E-post: gustafssonsakeri@nordmaling.com
Ingalill Jonsson, Mullsjö
Telefonnummer: 070-697 48 70
E-post: ingalill.jonsson@nling.nu
Jan Persson, Mo
Telefonnummer: 070-692 33 94
E-post: jan.persson.mo@gmail.com

Liberalerna

Jörgen Forsgren, Håknäs
Telefonnummer: 070-351 07 23
E-post: forsgren111@gmail.com
Christer Bäckman, Gräsmyr
Telefonnummer: 0070-326 86 40
E-post:
christer.baeckman@nordmaling.com

 

 

 
Maria L Brömster, Håknäs
Telefonnummer: 0930-312 30, 070-361 00 02
E-post: maria.lundqvist.bromster@liberalerna.se

Kristdemokraterna

Anna-Karin Lundberg, Sunnansjö
Telefonnummer: 070-239 26 71
E-post: anna-karin.lundberg@kristdemokraterna.se

Sverigedemokraterna

Vakant

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Lars-Erik Edlund, Mo
Telefonnummer: 070-604 64 83
E-post: eddie@nashnet.nu
Liza Johansson, Nordmaling
Telefonnummer: 070-250 18 81
E-post: liza.vesalajonsson@nordmaling.se
Allan Hultgren, Nordmaling
Telefonnummer: 073-044 76 55
E-post: allan.hultgren@telia.com

Margareta Gustavsson, Rundvik
Telefonnummer: 070-670 49 12
E-post: margareta.gustavsson@telia.com

 

Billy Moström, Mjösjö
Telefonnummer: 070-338 42 25
E-post: Billy.mostrom@ifmetall.se

Ingen partibeteckning

Tomas Johansson, Nordmaling
Telefonnummer: 070-372 97 54
E-post: tomas.johansson@nordmaling.nu
Monica Jonsson, Gräsmyr
Telefonnummer: 0930-702 22, 102 22070-224 39 29
E-post: Monica.jonsson@nordmaling.se
Carine Ahlfeldt, Nordmaling
Telefon: 070-251 38 42
E-post: carine.ahlfeldt@gmail.com
Inger Israelsson, Rundvik
Telefonnummer: 070-563 36 64
E-post: inger.israelsson@live.se
Eleanor Bodel, Nordmaling
Telefonnummer: 070-255 09 79
E-post: bodel.eleanor@gmail.com

 

Vänsterpartiet

Bengt Eriksson, Nordmaling
Telefonnummer: 073-833 44 29
E-post: nordmaling@vansterpartiet.se

Niklas Vestermark, Nordmaling
Telefonnummer: 070-395 49 83
E-post: niklas_emil_westermark@hotmail.com

Carolina Linné, Olofsfors
Telefonnummer: 070-324 87 10
E-post: carolinalinne@gmail.com

Ersättare

Centerpartiet

Matz Johansson, Djupsjö
Telefonnummer: 070- 606 73 00
E-post: matz.johansson@sv.se
Ingrid Holmgren, Lögdeå
Telefonnummer: 070-685 60 50
E-post: ingrid.holmgren@gmail.com
Kent Lundström, Hörnsjö
Telefonnummer: 070-60 54 203
Gunnar Hörnlund, Hörnsjö
Telefonnummer: 070-348 40 25
Torbjörn Nygren, Nyåker
Telefonnummer: 073- 027 43 89
E-post: sandstrom_nygren@hotmail.com

Moderata samlingspartiet

Malte Andersson, Lögdeå
Telefonnummer: 070-3720260
E-post: malte@perfectus.nu
Sture Sjölund, Lögdeå
Telefonnrummer: 070-3956594
E-post: sturesjolund@hotmail.com

Liberalerna

Bertil Karlsson, Nordmaling
Telefonnummer: 070-680 03 51
E-post: bertil@kamrose.com

Lena Norgren, Hörnsjö
Telefonnummer: 076-7741490
E-post: lenav.norgren@telia.com

Kristdemokraterna

Patrik Öberg, Nordmaling
Telefonnummer: 070-254 43 17
E-post: puttramis@hotmail.com
Jenny SJöström
Telefonnummer: 070-2263428
E-post: jsjostrom89@hotmail.com

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

Anneli Kuosmanen, Nyåker
Telefonnummer:
E-post: annelikuosmanen@hotmail.se
Christer Holm, Nordmaling
Telefonnummer: 070-251 27 28
E-post: tola.christer@telia.com
Kent Fällström
Telefon: 070-2550979
E-post: kent.fallstrom@nashnet.nu

Anna Beccau
Telefonnummer:
E-post:

Vänsterpartiet

Liselotte Olsson
Telefonnummer: 070-2965200
E-post: liselotte.olsson@vll.se 

Bo Westermark
Telefonnummer:
E-post: bo.westermark@rekab.se

 

Kontaktperson: Maria Syd