Revision

Lyssna

Revisorerna ska utöva den demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet i styrelser och nämnder. Uppgiften är att vara medborgarnas förlängda arm in i den kommunala verksamheten och verka för medborgarnas bästa.


Revisorerna arbetar med utvärdering, främjar effektiviteten, kontrollerar den kommunala verksamheten och ekonomin enligt vad som anges i kommunallagen.
 
De förtroendevalda revisorerna och sakkunniga följer God revisonssed. God revisonssed anger det förhållningssätt som  bör råda i arbetet.
 
Revisorerna upprättar varje år en revisionsplan för sitt arbete. För sitt arbetet har revisorerna tillgång till sakkunnig extern hjälp.

 

 

Kontaktperson: Maria Syd