Valnämnd

Lyssna

I varje kommun ska det finnas en valnämnd.
Valnämnden ansvarar för att val till riksdagen, val till landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige samt val till Europaparlamentet kan genomföras på ett riktigt sätt.

Valnämnden ansvarar också för folkomröstningar, både rikstäckande och lokala som kommunfullmäktige beslutat.

Valnämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.

 

Kontaktperson: Maria Syd