Ledamöter barn- och utbildningsutskottet

Lyssna

Här nedan hittar du namnen på alla ledamöter i barn- och utbildningsutskottet samt kontaktuppgifter. Om du saknar några kontaktuppgifter kan du höra av dig till sekreterare.

Ledamöter 2018-2022

Ordinarie

Anna-Karin Nilsson (m), Hyngelsböle
Ordförande
Staffan Nyblom (c), Mullsjö
Anders Jonsson (c), Aspeå
Björn Forsberg (s), Rundvik 

Billy Moström (s), Norrfors
Vice ordförande

Ersättare

Jan Persson (m)
Petronella Johansson (c)
Anna-Karin Lundberg (kd)
Carin Ahlfeldt (s)
Anna-Britt Coe (v)

Protokoll

Protokoll från barn- och utbildningsutskottets sammanträden

Kontaktperson: Vanessa Johansson