Ledamöter barn- och utbildningsutskottet

Lyssna

Här nedan hittar du namnen på alla ledamöter i barn- och utbildningsutskottet samt kontaktuppgifter. Om du saknar några kontaktuppgifter kan du höra av dig till sekreterare.

Ledamöter 2014-2018

Ordinarie

Maria L Brömster (L), Håknäs
Ordförande
Telefonnummer: 0930-312 30, 070-361 00 02
maria.lundqvist.bromster@liberalerna.se
Staffan Nyblom (c), Mullsjö
Telefonnummer: 0930-720 29, 070-626 38 97
E-post: staffan.nyblom@centerpartiet.se
Alexander Landby Johansson (c), Ava
Telefonnummer: 076 - 677 73 80
E-post: alexander.landby@centerpartiet.se
Carine Ahlfeldt (-) Nordmaling
Telefonnummer: 070-251 38 42
E-post: carine.ahlfeldt@gmail.com
Tomas Johansson (-), Nordmaling
Vice ordförande
Telefonnummer: 070-372 97 54
E-post: tomas.johansson@nordmaling.nu

Ersättare

Kent Olsson (c), Nordsjö
Telefonnummer: 0930-920 17, 070-238 42 45
E-post: kent.olssonac@lrf.se
Bertil Karlsson (L), Nordmaling
Telefonnummer:
070-680 03 51
E-post: bertil@kamrose.com
Jan Persson (m), Mo
Telefonnummer: 070-692 33 94
E-post: jan.persson.mo@gmail.com
Inger Israelsson (-), Rundvik
 Telefonnummer: 070-563 36 64
E-post: inger.israelsson@live.se
Christer Holm (-), Nordmaling
Telefonnummer: 070-251 27 28
E-post: tola.christer@telia.com

Protokoll

Protokoll från barn- och utbildningsutskottets sammanträden

Kontaktperson: Maria Syd