Ledamöter sociala utskottet

Lyssna

Sociala utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

Ledamöter 2014-2018

Ordinarie

Ingalill Jonsson (m), Mullsjö
Ordförande
Telefonnummer: 070-697 48 70
E-post: ingalill.jonsson@nling.nu
Åsa Nyberg (c), Gräsmyr
Telefonnummer: 0930-701 58, 070-385 81 00
E-post: asa.nyberg@centerpartiet.se
Ann-Kristin Strandman (c), Torrböle
Telefonnummer: 0930-740 40, 070-325 48 37
E-post: astrandman@hotmail.com

Eleanor Bodel (-)
Vice ordförande
Telefonnummer: 0930-100 40
E-post: Eleanor.bodel@nordmaling.se

Monica Jonsson, Gräsmyr
Telefonnummer: 070-224 39 29
E-post: monica.jonsson@nordmaling.se

Ersättare

Jörgen Forsgren (L)
Telefonnummer: 070-351 07 23
E-post: forsgren111@gmail.com
Chatarina Gustafsson (m), Rundvik
Telefonnummer: 070-302 85 70
E-post:
gustafssonsakeri@nordmaling.com
Anna-Karin Lundberg (kd), Sunnansjö
Telefonnummer: 070-239 26 71
E-post: sunnandotter@hotmail.com
Tomas Johansson (-), Nordmaling
Telefonnummer: 070-372 97 54
E-post: tomas.johansson@nordmaling.nu
Vakant

Protokoll

Protokoll från sociala utskottets sammanträden

Kontaktperson: Maria Syd