Ledamöter myndighetsnämnd

Lyssna

Myndighetsnämnden (jävsnämnden) fullgör alla ärenden och myndighetsutövning där ärenden riktar sig mot kommunens egna verksamheter och objekt, huvudsakligen inom bygg- och miljöområdet.

Ledamöter 2014-2018

Ordinarie

Matz Johansson (c), DJupsjö
Ordförande
Telefonnummer: 070-606 73 00
E-post: matz.johansson@sv.se
Patrik Öberg (kd), Nordmaling
Telefonnummer: 070-254 43 17
E-post: puttramis@hotmail.com
Billy Moström (s)
Vice ordförande
Telefonnummer: 070-666 77 17
billy.mostrom@ifmetall.se

Ersättare

Anders Magnussson (s), Nordmaling
Telefonnummer: 070-6031841
E-post: a093010353@gmail.com
Veronica Berggren (fp)
Telefonnummer: 070-360 99 47, 073-064 54 87

Sture Sjölund (m), Lögdeå
Telefonnummer: 070-395 65 94, 070-542 54 75

Protokoll

Myndighetsnämndens protokoll

Kontaktperson: Agneta Sahlström