Ledamöter revision

Lyssna

I revisionen sitter fem ledamöter utan ersättare.

Ledamöter 2014-2018

Maria Persson (s)
Ordförande
Telefonnummer: 070-306 18 37
Torsten Palbom (c)
Vice ordförande
Telefonnummer: 070-321 69 10
Ulf Andersson (-)
Tomas Häggström (s)
Östen Strömberg (fp)
 

Kontaktperson: Maria Syd