Förtroendevalda

Lyssna

2014-11-03 trädde en ny politisk organisation för Nordmalings kommun i kraft. Organisationsförändringen innebär bland
annat att facknämnder har slopats och arbetsuppgifterna har flyttats till kommunstyrelsen. Här nedanför hittar du länkar till kontaktuppgifter till kommunens förtroendevalda.

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör