Sektor utbildning

Lyssna

Barn- och utbildningskontoret hittar du i centrala Nordmaling intill Artediskolan och Kyrkovallens skola.

Barn och utbildningskontoret

Har du allmänna frågor gällande barn- och utbildning eller inte vet vem du ska kontakta så kan du maila barn.utbildning@nordmaling.se

Administratör
Helena Olsson
Telefon: 0930-141 34
E-post: helena.olsson@nordmaling.se

Administratör
Agneta Gustavsson
Telefon: 0930-143 18
E-post: Agneta.gustavsson@nordmaling.se

Administratör
Vakant
Telefon: 0930-141 38
E-post: barn.utbildning@nordmaling.se

Besöksadress: Stallgatan 14

Postadress: Nordmalings kommun, Barn- och utbildningskontoret, 914 81 Nordmaling.

Faktureringsadress: Nordmalings kommun, Box 34, 914 21 Nordmaling. Märk fakturan med din kontaktperson hos oss.

Ledning

Barn- och utbildningschef
Thomas Berglund
Telefon: 0930-141 57
E-post: Thomas.berglund@nordmaling.se

Rektor Artediskolan (åk 6-9)
Birgitta Tornberg
Telefon: 0930-141 55
E-post: birgitta.tornberg@nordmaling.se

Rektor vuxenutbildning
Anna Hällgren Conradsson
Telefon: 0930-141 02, 070-201 84 50
E-post: anna.hallgrenconradsson@nordmaling.se

Rektor Kyrkovallen (åk 2-5)/Särskolan/Träningsskolan
Elisabeth Bäckman
Telefon: 0930-141 37, 070-388 98 82
E-post: elisabeth.backman@nordmaling.se

Rektor Levarskolan (åk F-1)
Fredrick Berglund
Telefon: 140 79, 073-079 41 72
E-post: fredrick.berglund@nordmaling.se

Rektor Gräsmyr (åk F-6) Lögdeå (åk F-3)
Anna Hällgren Conradsson
Telefon: 0930-141 02, 070-201 84 50
E-post: anna.hallgrenconradsson@nordmaling.se

Rektor Förskolor och Pedagogisk omsorg
Cecilia Karlsson
Telefon: 0930-141 33, 070-671 23 87
E-post: cecilia.karlsson@nordmaling.se

 

Elevhälsa

Skolkurator Artediskolan
Anette Konradsson
anette.konradsson@nordmaling
0930-14151
070-864 66 65

Skolkurator, Gräsmyr skola, Lögdeå skola, Levarskolan 
Maria Schmidt
maria.schmidt@nordmaling.se
073-373 00 33

Skolkurator/projekt samarbete IFO-BU, skolkurator Kyrkovallens skola 
Maria Lundqvist-Brömster
Maria.LundqvistBromster@nordmaling.se
070-545 45 65

Skolsköterska, Artediskolan, Gräsmyrs skola, Lögdeå skola
Caroline Höglander
mailto:caroline.hoglander@nordmaling.se
0930-14198
073-065 05 18

Skolsköterska, Levarskolan, Kyrkovallens skola, Särskolan
Åsa Bäckman
asa.backman@nordmaling.se
0930-14191
073-803 66 17

Skolpsykolog
Jenny Theolin
jenny.theolin@nordmaling.se
070-595 94 97

Logoped
Joel Andersson
Joel.andersson@nordmaling.se
070-291 47 27

Övriga

Utbildningskoordinator/Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildning
Jennie Forslund Nilsson
Telefon:0930-140 63, 072-2493640
E-post: jennie.forslundnilsson@nordmaling.se

Studie- och yrkesvägledare
Kenneth Nordström
Telefon: 0930-141 50
Mobil: 070-300 49 90
E-post: kenneth.nordstrom@nordmaling.se

SFI-samordnare
Christina Sondell
Telefon: 070-595 78 42
E-post: christina.sondell@nordmaling.se  

 

Fritidsgårdarna i Nordmaling
Telefon: 0930-141 63
E-post: fgarden@edu.nordmaling.se

Kontaktperson: Thomas Berglund