IT-avdelningen

Lyssna

T-avdelningen är en serviceavdelning som ansvarar, samordnar och utvecklar kommunens IT-verksamhet och telefoni. Målet med avdelningens arbete är att erbjuda ett modernt IT- stöd med hög tillgänglighet och kvalitet. Detta bidrar till att de kommunala verksamheterna kan ge god service och information till medborgarna.

För IT-felanmälan i kommunhuset, mejla ditt ärende till helpdesk@nordmaling.se
 
IT-samordnare
Jan Olsson
Telefon: 0930-14000
E-post: jan.olsson@nordmaling.se
 
Datatekniker
Patric Dalid
Telefon: 0930-14000
E-post: patric.dalid@nordmaling.se

Datatekniker
Thomas Hall
Telefon: 0930-14000
E-post: thomas.hall@nordmaling.se


Bredbandstekniker
Tommy Oskarsson
Telefon: 0930-14000
E-post: tommy.oskarsson@nordmaling.se

Kontaktperson: Tommy Oskarsson