Kansliavdelningen

Lyssna

Kansliavdelningen ansvarar för administration och ärendehantering för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskott och tillfälliga beredningar m.fl. Genom kansliavdelningen kan du ta del av protokoll, diarium och offentliga handlingar.

Kommunkansliet leds av kommunchefen som är länken mellan den politiska organisationen och förvaltningarna och företräder kommunstyrelsen i kontakterna med nämnder och förvaltningar.

Kommunchef
Ulf Månsson
Telefon: 0930-140 02
E-post: ulf.mansson@nordmaling.se

Nämndssekreterare
Anna Hallgren
Telefon: 0930-14049
E-post: anna.hallgren@nordmaling.se


Kommunsekreterare
Maria Sydh
Telefon: 0930-140 17
E-post: maria.syd@nordmaling.se

Assistent/reception
Kicki Törner
Telefon: 0930-140 27
E-post: christine.torner@nordmaling.se 

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör