Kansliavdelningen

Lyssna

Kansliavdelningen ansvarar för administration och ärendehantering för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, utskott och tillfälliga beredningar m.fl. Genom kansliavdelningen kan du ta del av protokoll, diarium och offentliga handlingar.

Kommunkansliet leds av kommunchefen som är länken mellan den politiska organisationen och förvaltningarna och företräder kommunstyrelsen i kontakterna med nämnder och förvaltningar.

Kommunchef
Helen Sundström Hetta
Telefon: 0930-140 02
E-post: helen.sundstromhetta@nordmaling.se 

Handläggare 
Vakant

Kommunsekreterare
Maria Sydh
Telefon: 0930-140 49
E-post: maria.syd@nordmaling.se

Assistent/reception
Kicki Törner
Telefon: 0930-140 27
E-post: christine.torner@nordmaling.se

Verksamhetscontroller
Daniel Åberg
Telefon: 0930-140 10
E-post: Daniel.aberg@nordmaling.se   

Kontaktperson: Elizabet Westerlund