Personalavdelningen

Lyssna

Personalavdelningen är den avdelning som har hand om övergripande personalfrågor kring rekrytering, lön m.m.

Personalkontoret ansvarar för övergripande personalpolitiska frågor, avtalstolkning, rekrytering, löneutbetalningar, förhandlingar, pensioner, överförmyndarfrågor m.m. Vidare fungerar personalkontoret som ett stöd till förvaltningarna i deras löpande personalarbete. Också arbetet med olika former av arbetsmarknadsåtgärder är knutet till personalkontoret.

Löneassistenterna skriver ut arbetsgivarintyg, intyg över anställning och inkomstförfrågningar. Personalkontoret ger även telefonservice och rådgivning till allmänheten i frågor som rör personalområdet.

För allmänna frågor skicka ett ärende till: personalsupport@nordmaling.se

Personalavdelning

 

Personalstrateg
Ann-Christin Fjellman
Telefon: 0930-140 16
E-post: ann-christin.fjellman@nordmaling.se

Personalstrateg
Alexandra Häggkvist
Telefon: 0930-140 91
E-post: Alexandra.haggkvist@nordmaling.se

Systemförvaltare
Elina Edlund
Telefon: 0930-400 35
E-post: elina.edlund@nordmaling.se

Bemanningsenheten

Öppet kl 06.00 - 15.00

Bemanningsplanerare
Ingegerd Jacobsson
Telefon: 0930-140 58
Epost: ingegerd.jacobsson@nordmaling.se

Bemanningsplanerare
Carine Ahlfeldt
Telefon: 0930-140 58
Epost: carine.ahlfeldt@nordmaling.se

Löneenheten

Telefontid 08.30 - 12.00 med reservation för frånvaro.

Löneadministratör
Josef Knecht
Telefon: 0930- 141 54
E-post: josef.knecht@nordmaling.se

Löneadministratör
Lillemor Ståhle
Telefon: 0930- 140 05
E-post: lillemor.stahle@nordmaling.se 

Löneadministratör
Nina Norrman
Telefon: 0930- 140 13
E-post: nina.norrman@nordmaling.se

Kontaktperson: Jakob Norstedt, kommunikatör