Forsknings- och utvecklingsombud

Lyssna

Alla kommuner i länet har representanter, forsknings- och utvecklingsombud (FOU-ombud). Syftet är att stärka kunskapsutbytet och höja kunskapsbaseringen i alla kommunens socialtjänster.

FOU-ombuden ska först och främst arbeta inom socialtjänsten traditionella områden:

  • Individ- och familjeomsorg
  • Handikappomsorg
  • Äldreomsorg
  • Flyktingverksamhet

FOU-ombuden har i uppdrag att i samverkan med andra kommuner arbeta för att främja utvecklingen av verksamheterna inom Nordmalings kommun.

FOU-ombuden ska efterfråga behov som finns inom den egna socialtjänstorganisationen. De ska också utgöra en resurs i arbeten som det länsövergripande fou-nätverket tagit initiativ till.

Det är viktigt att FOU-ombuden förmedlar och sprider aktuell kunskap och forskning inom den egna organisationen.

I Nordmalings kommun heter FOU-ombuden Susanne Hansson och Monica Sikström.

Anna-Maria Nilsson
Chef för individ- och familjeomsorgen
Telefon: 0930-143 70
anna-maria.nilsson@nordmaling.se

Monica Sikström
Enhetschef
Telefon: 0930-141 24
monica.sikstrom@nordmaling.se

 

Kontaktperson: Anna-Maria Nilsson