Jämföra äldreomsorg

Lyssna

I Nordmalings kommun finns ett antal särskilda boenden för äldre och två hemtjänstområden med flera kontor. På denna sida hittar du mer information om hur du kan jämföra den vård som finns i kommunen.

Jämför olika äldreboenden

Om du är nyfiken på att se skillnaden mellan kommunens olika äldreboenden samt hemtjänst hittar du jämförelsematerial via Socialstyrelsens hemsida. Välj enhet och klicka dig fram till Nordmalings kommun.

Nordmalings kommun i jämförelse med andra kommuner

Om du vill se hur Nordmalings kommun förehåller sig till andra kommuner när det gäller äldreomsorg kan du titta i Socialstyrelsens Öppna jämförelser.

Kontaktperson: Andreas Witt