Aktiviteter, verksamhet för äldre

Lyssna

Här får du mer information om vilken daglig verksamhet som finns för dig som är äldre.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom, Prästkragen

Prästkragen är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Verksamheten finns på Dagrehab på Tallbacken i Nordmaling. Du hittar mer information om Prästkragen via menyn till vänster eller knappen Prästkragen.

Kullenträffar

I Nordmaling på boendet Kullen (Bryggargatan 6) hålls varannan vecka så kallade Kullenträffar. Kullenträffar är för daglediga som vill ha en stunds underhållning, samvaro eller information. De träffas måndagar jämna veckor. Schema brukar finnas på kommunens webbplats och i Annonsbladet.

Kontaktperson för Kullenträffarna är Gunilla Eriksson. E-post: gunillaevasofia@hotmail.com, Telefonnummer: 0730-275243.

Föreningar

I Nordmalings kommun finns flera pensionärsföreningar som engagerar sig i frågor som rör seniorer och även anordnar aktiviteter.

Studieförbund och folkbildning

I Nordmalings kommun finns flera studieförbund som ordnar kurser i olika ämnen.

Kontaktperson: Andreas Witt