Taxa ordinärt och särskilt boende

Lyssna

För vissa tjänster och serviceinsatser inom omsorg och hjälp betalar du avgift. Kommunfullmäktige har fastställt vilka avgifter som gäller i Nordmalings kommun. Avgiftens storlek beror på vilka insatser du har blivit beviljad och din förmåga att betala.

För vissa tjänster och serviceinsatser inom omsorg och hjälp betalar du avgift. Kommunfullmäktige har fastställt vilka avgifter som gäller i Nordmalings kommun. Avgiftens storlek beror på vilka insatser du har blivit beviljad och din förmåga att betala. Betalningsförmågan beräknas utifrån:

  • Inkomster och skatt
  • Bostadskostnad och bostadstillägg
  • Förbehållsbelopp (hur dina levnadskostnader ser ut utifrån det lagstadgade minimibeloppet)

Avgiften räknas om varje år utifrån aktuella inkomster, aktuell boendekostnad och förändring i förbehållsbelopp och prisbasbelopp.

Taxor för särskilt boende

Boendeavgifter för särskilt boende

Typ av avgift Avgift
Matavgift 3400 kr/månad för helpension
Hyresavgift 2700-4011 (singelrum, beror på boendets storlek) Dubbelrum finns
Omvårdnadskostnad 0-2089 kr (maxtak)
Summa avgifter för särskilt boende

Avgiften beror på vilket boende du får och vilken omvårdnad du har.

Exempel 1: Boende på särskilt boende i singelrum (billigaste singelrummet 2717 kr + helpension 3400 kr) med maximal omvårdnad (179 kr) = 7908 kr per månad

Avgifter för kost

Mål Avgift
Frukost, lunch, mellanmål och middag 3 400 kr/månad
Gästkuponger (Besökande till vårdtagare - ej pensionär) 67 kr
Gästkuponger (Besökande till vårdtagare - pensionär) 62 kr

Taxa för ordinärt boende (egen bostad)

Matdistribution (gäller för pensionärer i ordinärt boende)

Mål  Avgift
Per portion inkl matleverans 62 kr/portion

Övriga taxor inom mat

Matavgift inom daglig verksamhet

Mål Avgift
Prästkragen, lunch och fika 75 kr/dag

Taxa för fotvård

Avgift
Fotvårdstaxa pensionär 365 kr/behandling
Fotvårdstaxa med läkarremiss 100 kr/behandling
Fotvårdstaxa, övriga (moms tillkommer) 480 kr/behandling

Färdtjänst/riksfärdtjänst

Färdtjänsttaxan fastställdes i kommunfullmäktige 2006-96-25. Taxan för riksfärdtjänst beslutas av regeringen.

Taxa för färdtjänst (intern länk)

Taxa för riksfärdtjänst (intern länk)

Taxa för hemtjänst

Om du söker taxor inom hemtjänst är du välkommen att besöka sidan Taxa inom hemtjänst (intern länk)

Kontaktperson: Siv Sjöström