Dagverksamhet för personer med demenssjukdom, Prästkragen

Lyssna

I Nordmalings kommun finns dagverksamhet för äldre i form av verksamhet för de som bor på särskilt boende samt dagverksamhet för demenssjuka.

Vad är Prästkragen?

Prästkragen är en del av anhörigstödet i Nordmalings kommun.  De som deltar i dagverksamheten är personer som har demensdiagnos och som bor i ordinärt boende. Prästkragen har öppet två dagar i veckan, måndagar och torsdagar och kan ta emot 6 gäster per dag.

På Prästkragen arbetar två rehabassistenter. Arbetsterapeut finns tillgänglig för personalen vid behov. Deras viktigaste uppgifter är att få gästerna att känna sig välkomna och trivas på dagverksamheten. Att gästen känner att hans eller hennes närvaro är betydelsefull och att gästen får behålla värdighet och självkänsla.

Samarbete sker med anhöriga, hemtjänst, biståndshandläggare, personal på korttidsboende samt distriktsköterskor.

Arbetet med Prästkragen startade med hjälp av stimulansmedel från Socialstyrelsen.

Hur söker man till Prästkragen?

För att få komma till Prästkragen krävs att en demensutredning är gjord av läkare. Du kan exempelvis kontakta Nordmalings hälsocentral. Sedan görs en ansökan hos någon av kommunens biståndshandläggare. Kontaktuppgifter till biståndshandläggare hittar du på deras egen sida:

Vad händer när någon börjar hos er?

För att vi ska kunna ta hand om våra gäster så bra som möjligt gör vi ett hembesök innan personen kommer till dagverksamheten. Då får vi möjlighet att lära känna personen och hans/hennes anhöriga. Vi får även tillfälle att gå igenom de behov och önskemål som finns. Till vår hjälp har vi ett antal frågor i ett häfte som vi kallar levnadsberättelse. Det fyller vi i tillsammans med anhörig. Det finns också möjlighet att komma på ”studiebesök” på dagverksamheten.

När har ni öppet?

Våra öppettider är måndagar och torsdagar 9.30-15.00. Gästerna kan välja att delta en eller två dagar i veckan. Helgdagar är det stängt.

Vad gör man på Prästkragen?

Dagen på Prästkragen följer ett strukturerat program för att gästerna lättare ska kunna känna igen sig samt känna trygghet och tillit. Gästerna har möjlighet att delta i olika aktiviteter under dagen, både individuellt och i grupp. Aktiviteterna är årstidsbundna och vi tar hänsyn till gästernas bakgrund, aktuellt hälsotillstånd, behov och önskemål. Återkommande aktiviteter är bland annat:

  • Tidningsläsning
  • Hushållssysslor
  • Allsång
  • Trädgårdsarbete
  • Promenader
  • Sällskapsspel
  • Olika hobbyarbeten
  • Med mera

Vad kostar det att delta?

De gäster som besöker Prästkragen betalar 75 kr per dag. I avgiften ingår då lunch samt för- och eftermiddagsfika. Resor med t ex. färdtjänst tillkommer och eventuella materialkostnader.

Informationsmaterial

Broschyr om Prästkragen

Kontaktperson: Maria Lind