Anhöriga, frivilliga

Lyssna

Att vårda en anhörig eller närstående i hemmet kan på många sätt vara givande men ibland också svårt och påfrestande. Det är därför viktigt att du som vårdar får stöd och hjälp.

Anhörigstöd

På sidan anhörigstöd får du information om vilket anhörigstöd kommunen kan erbjuda.

Frivilliguppdrag

På sidan frivilliguppdrag hittar du information om olika typer av frivilliga uppdrag som finns i kommunen.

Kontaktperson: Andreas Witt