Resor, transporter och besök

Lyssna

Har du inte möjlighet att köra bil finns lokaltrafik att nyttja. Kan du inte åka med allmänna kommunikationer kan du ansöka om färdtjänst eller sjukresor när du ska till sjukhuset. Du kan även beviljas ledsagning om behov finns. Här hittar du även information om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

Färdtjänst

Om du har en funktionsnedsättning som gör att du har svårt att självständigt använda kollektivtrafiken, kan du ansöka om tillstånd till färdtjänst. Du ansöker om detta direkt på webben.

Sjukresa

Sjukresa är resor till och från vården som bekostas av landstinget, till exempel:

läkare
medicinsk fotvård
arbetsterapeut 
logoped
sjukgymnast
hörcentralen
tandläkare
syncentralen
distriktssköterska
hjälpmedelscentral, utprovning
dietist

Vid dessa tillfällen beställs sjukresa hos vårdgivaren.

Riksfärdtjänst

Om du på grund av din funktionsnedsättning får fördyrande omkostnader när du skall resa längre resor inom Sveriges gränser med allmänna kommunikationer eller inte kan nyttja allmänna kommunikationer för dina resor kan du ansöka om riksfärdtjänst. Du ansöker om detta direkt på webben.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som har rörelsehinder, som gör att du inte utan betydande svårighet kan förflytta dig till fots, kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad. Som rörelsehinder räknas inte bara den motoriska rörelseförmågan, utan även andra skäl som till exempel hjärt- och lungsjukdomar.

Res med Länstrafiken Västerbotten

En stor del av Länstrafikens bussar och tåg är tillgänglighetsanpassade om du exempelvis har svårt att gå eller har rullstol. För mer information om resor besök Västerbottens Länstrafiks hemsida:

Länk till Länstrafikens hemsida

 

Kontaktperson: Biståndshandläggare