Ledsagning

Lyssna

Ledsagning innebär du får hjälp att utföra någon form av aktivitet utanför hemmet.

En ledsagare kommer hem till dig och följer sedan med och hjälper dig att genomföra aktiviteten. Exempel på aktiviteter kan vara att uträtta ärenden eller göra besök. Aktiviteterna kan ske vid ett tillfälle eller vara regelbundna aktiviteter.

Dessa har rätt till ledsagning

Ledsagning är ett biståndsprövat stöd. Det innebär att du ansöker om ledsagning hos kommunen. En biståndshandläggare eller LSS-handläggare utreder dina behov av hjälp och beslutar om du är berättigad till hjälpen. Ansökan prövas utifrån socialtjänstlagen (SoL) eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) beroende på vilken grupp du tillhör.

Utifrån ditt behov bestäms hur många timmar per månad som behövs och för vilken aktivitet som ledsagningen gäller.

Ledsagare matchas ihop

Du som är beviljad ledsagning får en ledsagare som passar dina behov och ni bestämmer tillsammans när aktiviteterna ska genomföras.

Så mycket kostar ledsagning

Insatsen är kostnadsfri, men du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter, medan kommunen står för ledsagarens eventuella kostnader.

Så ansöker du om ledsagning

Du ansöker om ledsagning hos din biståndshandläggare eller hos LSS-handläggare. Mer information om hur du ansöker om bistånd hittar du på sidan för att ansöka om bistånd.

Länk till ansökan enligt SoL (intern länk)

Länk till ansökan enligt LSS (intern länk)

Kontaktperson: Biståndshandläggare