Taxa för färdtjänst

Lyssna

På denna sida får du information om vad det kostar att använda färdtjänst.

Du som är färdtjänstberättigad betalar en egenavgift enligt Länstrafikens kollektivtaxa med ett påslag på 18 kronor. Reseservice kan lämna uppgift om hur mycket egenavgiften blir på resan Du beställer.

Medresenär betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Avstånd i km Egen avgift (avgift i kronor) Länstrafikens busstaxa
0 -7 43 25
8 - 15 52 34
16 - 22 60 42
23 – 30 71 54
31 – 37 78 61
38 – 45 85 68
46 – 52 92 75
53 – 60 101 84
61 – 67 110 93
68 – 75 121 104

För övrig information om vad färdtjänst kostar, kontakta Reseservice.

Telefonnummer Reseservice: 0771-25 10 20
  
 

  
       
  

Kontaktperson: Biståndshandsläggare