Taxa för riksfärdtjänst

Lyssna

Regeringen är det beslutande organ som beslutar om taxan för riksfärdtjänst.

 
Sträcka kilometer Egenavgift i kronor (26 år och uppåt)
0- 100 105
101- 125 130
126- 150 165
151- 175 195
176- 200 220
201- 225 255
226- 250 275
251- 275 300
276- 300 320
301- 350 370
351- 400 420
401- 450 455
451- 500 480
501- 600 535
601- 750 600
751- 1000 655
1001- 1250 680
1251- 1500 700
1501 och längre 755

Kontaktperson: Biståndshandsläggare