Syn- och hörselnedsättning

Lyssna

Har du en funktionsnedsättning gällande syn eller hörsel kan du få hjälp med träning i din hemmiljö av vår syn- och hörselinstruktör. Instruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp, inträning av hör- och synhjälpmedel samt att informera om kommunens service och förmedling av kontakt med övrig rehabilitering för syn- och hörselskadade.

Arbetet går efter principen "hjälp till självhjälp" med målet att den handikappade så småningsom ska klara sig på egen hand eller med så lite hjälp som möjligt.

Hörselinstruktören kan till exempel hjälpa till med att ta kontakt med hörcentralen, informera om kommunens service och praktiska frågor.

Syninstruktören hjälper synskadade att ta kontakt med till exempel ögonmottagning, syncentral och annan hjälp som kan komma från kommunen. Syninstruktören tränar också synskadade att använda sina hjälpmedel, förflyttningsteknik och hjälper till med uppmärkning.

Kontaktuppgifter till syn- och hörselvården:

0930-14088

Kontaktperson: