Vilket stöd kan man få? (övrigt)

Lyssna

Förutom den hjälp du kan få med stöd av lagarna LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionhindrade) och SoL (socialtjänstlagen) finns det även en del annan service du har rätt att söka.

  • Färdtjänst
    Du som har problem med att färdas på egen hand och inte kan åka i kollektivtrafiken har rätt att söka färdtjänst.
  • Riksfärdtjänst
    Riksfärdtjänsten gör så att du som inte kan färdas på egen hand får möjlighet att resa längre avstånd. Detta kan exempelvis vara för att hälsa på familj och vänner, m.m.
  • Bostadsanpassning
    Du som bor i en bostad som inte är anpassat till ditt funktionshinder har rätt att ansöka om bostadsanpassning. Det kan bland annad handla om att ta bort höga trösklar, installera ramp m.m.

Kontaktperson: Anne-Christine Arvidsson