Hjälp i hemmet

Lyssna

Det är viktigt att känna sig trygg i sitt eget hem. För dig som behöver finns möjligheter att få hjälp och stöd i hemmet. De flesta hjälpinsatserna måste du ansöka om, och insatserna är oftast avgiftsbelagda. Insatserna prövas individuellt utifrån dina egna förutsättningar att klara din vardag och grundar sig på beslut utifrån gällande lagstiftning.

Hemtjänst, hemhjälp

Hemtjänst är stödinsatser du kan få utförda i ditt eget hem. Insatserna är någonting du ansöker om och även får ett beslut på. Du kan få hjälp med:

  • Personlig omvårdnad ex. hjälp att tvätta sig, duscha, äta, klä på sig
  • Serviceinsatser ex. stöd med att planera och beställa matvaror för hemleverans, städa och tvätta
  • Matdistribution ex. att någon kommer hem till mig med färdiglagad mat.
  • Trygghetslarm, för dig som bor hemma och behöver kalla på hjälp dygnet runt.

För mer information om hur du ansöker, läs mer under Ansöka om insats.

Matleverans

Personer som av någon anledning inte själv kan laga en måltid kan beviljas matdistribution. Matdistribution är ett behovsprövat stöd och innebär att brukaren får färdiglagad mat hemkörd. Behöver du hjälp att värma din mat kan hemtjänsten hjälpa dig med det.

Trygghetslarm

Trygghetslarm är ett stöd som syftar till att öka säkerheten i hemmet för personer som löper risk att drabbas av fall eller hastig påkomna sjukdomstillstånd. Trygghetslarm är en insats du måste ansöka om från biståndshandläggare.

Hälso- och sjukvård i hemmet

Den 1 september 2013 tog kommunen över ansvaret för hemsjukvården från Västerbottens läns landsting. Den som inte kan ta sig till hälsocentralen själv kan få hälso- och sjukvård i hemmet. Vid behov av sjukhus- specialistsjukvården vänder man sig som tidigare till landstinget.  Du behöver inte ansöka om något bistånd utan kontaktar hemsjukvårdsteamet. Kontakt ska ske till den hälsocentral där man är listad

 

Kontaktperson: Biståndshandläggare