Hemtjänst

Lyssna

Du som behöver hjälp och stöd i hemmet på grund av sjukdom eller funktionshinder kan ansöka om hemtjänst - att få hjälp med din vardag i ditt eget hem.

 

Hemtjänst är stödinsatser du får utförda i ditt eget hem utifrån dina behov. Insatserna är någonting du ansöker om via en biståndshandläggare.

Vem kan få hemtjänst?

Syftet med hemtjänst är att underlätta vardagen för dig som är sjuk eller har ett funktionshinder, stärka de egna resurserna och i många fall göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet. Hemtjänsten ska inte göra uppgifter som den boende kan utföra själv. Vad du kan få hjälp med:

  • Personlig omvårdnad ex. hjälp att tvätta sig, duscha, äta, klä på sig
  • Serviceinsatser ex. hjälp med att handla, städa och tvätta
  • Matdistribution ex. att någon kommer hem till mig med färdiglagad mat.
  • Trygghetslarm, för dig som bor hemma och behöver kalla på hjälp dygnet runt.

Ansökan

Ansökan om kommunal hemtjänst gör du hos kommunens biståndshandläggare. Länk till blankett

Övriga företag se Välj din hemtjänst i menyn.

 

  

Kontaktperson: Biståndshandläggare