Bli utförare

Lyssna

2015-04-13 valde Nordmalings kommun att återinföra valfrihetssystem i biståndsbedömd hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem (LOV).

Nu kan du ansöka om att bli utförare i Nordmalings kommuns valfrihetssystem för hemtjänst.

Nordmalings kommun återinför från 2015-04-13 valfrihetssystem i biståndsbedömd hemtjänst enligt lagen om valfrihetssystem. Intresserade leverantörer har möjlighet att löpande ansöka om att bedriva hemtjänst i kommunen.

Nordmaling har idag en befolkning på cirka 7 100 personer varav cirka 1900 personer är över 65 år. I kommunen har de senaste åren cirka 200 personer haft hemtjänst. Majoriteten av de personer som beviljats hemtjänst är över 65 år.  Hemtjänstens verksamhet beräknas omfatta totalt cirka 68 899 beviljade timmar per år och omfattar personer i åldrar både över och under 65 år.

Förfrågningsunderlaget beskriver de tjänster och krav leverantörerna måste uppfylla. Samtliga krav måste vara uppfyllda vid varje tidpunkt för att leverantören ska vara godkänd. Om kommunen ändrar kraven måste även tidigare godkända leverantörer uppfylla dessa.

Ansökningarna skickas till Nordmalings kommun, Kommunstyrelsen, 914 81 Nordmaling,  alternativt via e-post till kommun@nordmaling.se.

Sökanden är bunden av ansökan i 6 månader inom vilken tid uppgifterna i ansökan skall vara gällande.

Hela förfrågningsunderlaget hittar du nedan.

Förfrågningsunderlag

Länk till förfrågningsunderlag för hemtjänst Nordmalings kommun (pdf)

Länk till Valfrihetswebben (extern hemsida, öppnas i nytt fönster)

Kontaktperson: Andreas Witt