Taxa 2021 för hemtjänst

Lyssna

Taxa för hemtjänst

Hemtjänsttaxa beslutas av kommunfullmäktige utifrån gällande prisbasbelopp.

Tjänst Avgift
Timtaxa per hemtjänst 250 kr/timme
Städning per städtillfälle 500 kr
Trygghetslarm 300 kr/månad
Högsta taxa hemtjänst (inklusive hemtjänsttimmar, städ och trygghetslarm) 2139 kr/månad
Korttidsboende matkostnad 116 kr/dygn
Korttidsboende omvårdnadsavgift 71 kr/dygn
Högsta taxa särskilt boende omvårdnad 2139 kr/månad samma maxtaxa som hemtjänst
 

Observera att kommunen inte har någon skyldighet att betala ut medel till omsorgstagaren för att han eller hon ska nå upp till det förbehållsbelopp som är angivet i lagen. Om den enskilde inte uppnår angivet förbehållsbelopp blir avgiften jämkad ner till maximalt noll kronor.

Taxa inom äldreomsorg

Övriga taxor hittar du under Taxor för äldreomsorg (intern länk)

Kontaktperson: Siv Sjöström