Ledamöter folkhälsorådet

Lyssna

Nedan finner du en lista på alla representanter i folkhälsorådet samt samverkansmyndigheter.

Ledamöter 2014-2018

Ordinarie

Anna-Karin Nilsson (m)
(ordförande)
Telefonnummer: 070-3896619
E-post: anna-karin.nilsson@moderaterna.se
Lena Norgren (fp)
Margareta Gustavsson (s), Rundvik
Telefonnummer: 070-670 49 12
E-post: margareta.gustavsson@telia.com

Ersättare

Jenny Sjöström (kd)

Lena Dau (s)
Telefonnummer: 070-368 78 13

Samverkansmyndigheter

  • Nordmalings Hälsocentral
  • Folktandvården Nordmaling
  • Sakkunniga från Nordmalings kommun är förvaltningschefer vilka kallas till sammanträden

Folkhälsorådet har även möjlighet att bjuda in andra aktörer till sina möten.

Kontaktperson: