Individ- och familjeomsorg, socialtjänst

Lyssna

I Nordmalings kommun hittar du individ- och familjeomsorgen, socialtjänsten i samma lokaler som Familjecentralen. Här kan du bland annat få hjälp med att fastställa faderskap, stödsamtal eller annat.

  • Faderskap - när ett barn föds utanför äktenskap måste faderskapet fastställas.
  • Samarbetssamtal - samtal för föräldrar som behöver hjälp med att komma överens kring frågor om uppfostran m.m.
  • Stödsamtal - för dig som är ung och behöver någon att prata med eller kanske för dig som är gravid.
  • Alkohol- och drogfrågor - vi kan ge dig stöd eller så kan du kontakta  alkohol- och drogmottagningen i Umeå kommun direkt (Nordmalings kommun har avtal).

Individ- och familjeomsorgen finns på Familjecentralen i Nordmaling på Kyrkogatan 8. Du når oss via växelnumret 0930-140 00.

Kontaktperson: Anna-Maria Nilsson