Stöd till familjer

Lyssna

Det är viktigt att få vara sig själv och känna trygghet i sin familj. Men det kan finnas situationer då man kan behöva stöd utifrån för att se lösningar. Här hittar du olika typer av stöd till dig och din familj. Rådgivningen är kostnadsfri.

Avgifter inom individ- och familjeomsorg

Att besöka familjecentralen och få stöd och råd från exempelvis individ- och familjeomsrogen är kostnadsfritt. De kostnader som kan uppkomma gäller exempelvis om stora mängder dokument behöver kopieras.

Kontaktperson: Susanne Hansson