Stöd och rådgivning

Lyssna

Kris i livet

Om du är i behov av stöd på grund av kris i livet kan du vända dig till individ- och familjeomsorgen för stödsamtal. DU kontaktar dem genom att ringa 0930-140 00

Individ- och famileomsorgen hittar du på Kyrkogatan 8 i Nordmaling

Dödsfall

Om du behöver stödsamtal kan du kontaka individ- och familjeomsorgen. Du kan även kontakta Svenska kyrkan: www.svenskakyrkan.se

Stress

Om du har problem med stress, kontakta då landstinget för råd och stöd. Besök deras hemsida för kontaktuppgifter:

Länk till Nordmalings hälsocentral (extern webbplats)

Kontakta socialsekreterare

För direktkontakt med socialsekreterare når du dem på deras telefontid: tisdag-fredag 08.30-09.30 på telefonnummer 0930-140 00. Du är även välkommen att ringa övrig tid.

Kontaktperson: Anna-Maria Nilsson