Repa

Lyssna

Repa är en del av kommunens arbetsmarknadsenhet som riktar sig till långtidsarbetslösa i åldern 25-65 år eller andra personer som har svårigheter att ta sig in på den ordinare arbetsmarknaden.För dig som vill delta i Repas verksamhet

 

Vem får delta i Repas verksamhet?

Om du är långtidsarbetslös i åldern 25-65 år eller har svårt att ta dig in på den ordinarie arbetsmarknaden har du möjlighet att få en anställning hos Repa. Tanken är att du arbetar då hos Repa i ett år för att sedan ta dig ut på den ordinarie arbetsmarknaden.

Anställningen sker i samarbete med Arbetsförmedlingen. En anställning på Repa kan ses som en form av rehabilitering men också som en väg till ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Hur många får delta i Repas verksamhet?

Hur många som får plats inom Repa varierar, mycket beroende på vilken typ av handledning som personerna behöver. Kommunen har två personer anställda som fungerar som arbetsledare/handledare. Behövs mer handledning och hjälp kan man förstås ta emot färre personer i verksamheten.

Vad får jag göra på Repa?

På Repa utför de anställda en mängd olika arbetsuppgifter, exempelvis:

  • Tillverkning av emballage till de större industrierna i Nordmaling
  • Röjningsarbete åt Nordmalings kommun
  • Tvätt och vård av kommunens leasingbilar
  • Utkörning av mat till särskilda boenden

För dig som vill anlita Repa

Repa kan också hjälpa både privatpersoner och företag med flytt av möbler o.s.v. och har även deltagit i restaureringsarbetet av fiskebodarna i Rundvik.
 
Alla Repas uppdrag utförs till marknadsmässiga priser, eftersom en kommunal verksamhet inte får konkurrera med det privata näringslivet.

Vill du veta mer om Repa eller kanske anlita dem för ett uppdrag? Vänd dig i så fall till personen nedan.

Besöksadress

Repahuset
Tallgatan 14
914 33 Nordmaling

Kontaktperson: Carola Sundström