Medling vid brott

Lyssna

Medling kan enkelt beskrivas som en konfliktlösningsmetod där två parter försöker lösa ett gemensamt problem tillsammans med en oberoende part - medlare.

Medling är ett frivilligt möte mellan en person som begått brott och någon som drabbats av brottet.  Medling ersätter inte rättsprocessen utan är ett komplement till den.

Medlingsmötet sker på neutral plats med en neutral medlare. Medlingsmötet ger båda parter möjlighet att prata igenom det som har hänt.

Den som begått brottet får visa att man står för vad man gjort och tillfälle att be om ursäkt för den skada man orsakat.

Den som utsatts för brottet får berätta för gärningsmannen vilka konsekvenser brottet fått och om det går att gottgöra på något sätt. Efter genomförd medling kan båda parter förhoppningsvis lämna händelsen bakom sig.

Medling vid brott ska erbjudas till gärningsmän upp till 21 års ålder.

Kontakta oss för att få reda på mer om medling vid brott.

Kontaktperson: Kenneth Nordström