Invandring och integration

Lyssna

Nordmalings kommun har tillsammans med Umeåregionens kommuner och Migrationsverket avtal om att ta emot ensamkommande flyktingbarn och nyanlända (personer med uppehållstillstånd).

Nyanlända

Nordmalings kommun har tillsammans med Umeåregionens övriga kommuner Bjurholm, Umeå, Robertsfors, Vindeln och Vännäs ett gemensamt avtal med staten (Migrationsverket) om antalet mottagna nyanlända med uppehållstillstånd.

Nordmalings kommun tar emot ett antal nyanlända varje år. Målet med regionavtalet är att utveckla nya former av regional samverkan som ska leda till en snabbare etablering i det svenska samhället. Nordmalings kommun har en anställd flyktingsamordnare som arbetar med etableringen av dessa nya svenskar. Läs mer under sidan Umeåregionens flyktingmottagning.

Arbetsförmedlingen har samordningsansvarig för flyktingars etablering i samhället.

Ensamkommande flyktingbarn

Förutom att ta emot flyktingar har kommunen ett avtal med Migrationsverket om att bereda plats för asylsökande ensamkommande barn. Kommunen har tre boenden för dessa ungdomar. Boendena har en gemensam chef med samordnare och behandlingsassistenter som arbetar för att ungdomarna ska bli självständiga individer. Läs mer på sidan ensamkommande flyktingbarn.

Kontaktperson: Ann-Sofie Appelblad