Ensamkommande flyktingbarn

Lyssna

Varje år kommer flera hundra barn under 18 år — ensamma, utan föräldrar — till Sverige för att söka asyl. De kallas för ensamkommande flyktingbarn. Nordmalings kommun har tagit emot ensamkommande flyktinbarn sedan 2007. Verksamheten finansieras av statliga medel men ej av kommunens egna pengar.

Varje år kommer flera hundra barn under 18 år — ensamma, utan föräldrar — till Sverige för att söka asyl. De kallas för ensamkommande flyktingbarn.  Nordmalings kommun har tagit emot ensamkommande flyktingbarn sedan 2007. Verksamheten finansieras av statliga medel men ej av kommunens egna pengar.
 

Hur fungerar verksamheten?

Verksamheten för ensamkommande flyktingbarn består av så kallade HVB-hem - hem för vård och boende. I Nordmalings kommun innebär detta boende för ensamkommande barn och ungdomar. I Nordmaling finns tre HVB-hem: Atlas, Omega och Habito 18+. Atlas är det första boendet ungdomarna kommer till, när de är nya i landet. De som bor på Omega är unga som redan har fått uppehållstillstånd.

Nordmalings kommun har ett avtal med Migrationsverket om att bereda plats barn och unga i kommunen.
 
Verksamheten består av tre olika steg:
  1. Asylsökning
    Migrationsverket utreder asylansökan för att besluta om ungdomarna får permanent uppehållstillstånd. Under denna period bor ungdomarna på ett av våra boenden och har påbörjat skolgång.
  2. Permanent uppehållstillstånd
    När ungdomarna har fått permanent uppehållstillstånd börjar intensiv träning för att integrera ungdomarna in i det svenska samhället.
  3. Flytta ut i eget boende
    Det tredje steget är att efter 18-årsdagen flytta ut ur HVB-hemmet till ett eget boende. Där forsätter arbetet med integrering och att träna sig på att klara av vardagligslivet.

Verksamhetens mål

Ungdomarna ska med stöd av personal få god introduktion till det svenska samhället så att de har goda kunskaper i det svenska språket, det svenska samhället, och veta sina rättigheter och skyldigheter. Varje ungdom har en individuell planering som ska passa just denne.

Ungdomarna ska med stöd av personal bli stabila, välanpassade och självständiga individer. Det vill säga ska de kunna sköta sin ekonomi, sina studier, klara eget boende och kunna sköta kontakter med myndigheter och sjukvård.

Personal

Vi som stöttar och vägleder ungdomarna är trygga behandlingsassistenter med bred kompetens och lång erfarenhet av arbete med målgruppen. Vi är både socionomer, fritidsledare, lärare, integrationsassistenter m.m.

En vanlig dag på ett HVB-hem

En dag i HVB-hemmet liknar en dag i en familj. Dagarna startar med frukost innan ungdomarna går till skolan. De får öva sig i att vakna själva för att hinna i tid till skolan och att i övrigt lära sig att passa tider. Efter skolan blir det läxläsning och middag.

På helger och ledigheter äter personalen och ungdomarna lunch tillsammans. Ofta hjälper ungdomarna till att laga mat och många är väldigt duktiga på matlagning.

Många ungdomar har många aktiviteter t. ex. träning på gym, boxning i Husum, individuella aktiviteter. Fotbollen har ett stort utrymme för många. En gång i månaden gör vi en större aktivitet där ungdomarna är med och bestämmer.

Just nu har vi 6 nationaliteter och mångfalden gör att det berikar utvecklingen både hos ungdomarna och hos personalen.

Kontaktperson: Britt-Inger Hedström Lundqvist